TTP rendszer

A Tudományos és Technológiai Park (TTP) rendszer az ipari park rendszer továbbfejlesztett, hozzáadott értékre és innovációra épülő változata, az IPE javaslatára 2013 óta része a vonatkozó kormányrendeletnek.

A helyi adottságok építő magyar modell a legjobb fejlesztési modelleket ötvözi a hazai ipari hagyományokkal és üzleti modellekkel.
Az egyedi ágazati profillal rendelkező TTP-kben az egyetemi-vállalati K+F helyben valósul meg, mely helyszínek közös koordinációban összekapcsolódnak, az anyagi erőforrásokat pedig piaci alapú eszközök és támogatási programok biztosítják, utóbbiak dedikált források keretében.

A Stanford Egyetem által megalkotott science park az elmúlt 60 év legsikeresebb iparfejlesztési rendszere, a magyar megvalósítás ezt ötvözi a hazai ipari hagyományokkal és gazdasági struktúrákkal.
Fókuszában a 21. század ipartelepítő tényezői, a magasan képzett munkaerő, a kutatási kapacitás és a high-tech szolgáltatások elérhetősége állnak.
A téma képviseletét és menedzselését 2011 óta a Minisztérium szakmai szervezeti egységeivel és a szaktárcákkal együttműködve az IPE látja el.

A Nemzeti Tudományos és Technológiai Park Program célja az ipari park rendszer minőségi fejlesztése, a jövő tudományos-technológiai központjainak megteremtése, a Quadruple Helix és az Irinyi-terv megvalósítási környezetének kialakítása.A tudományos és technológiai park cím viselésének feltételeit az IPE kezdeményezésére a 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az ipari parkokról szabályozza, a pályázati felhívás 2014 márciusában jelent meg, a címeket az innovációs és technológiai miniszter ítéli oda.
A Tudományos és Technológiai Park (TTP) rendszer 2013-as kormányrendeletbe emelése és a pályázati felhívás megjelentése óta a 20 TTP jött létre, melyek az ipari park rendszer elitjeként önálló gazdaságfejlesztési eszközt jelentenek.

A TTP fejlesztési terv célkitűzése a tudományos és technológiai parkokba betelepült vállalkozások K+F tevékenységének és innovatív megoldásaiknak összehangolása, a tervezett K+F és egyéb beruházások vállalati igényekhez igazítása, valamint magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.