Szervezet

Az IPE 1994-ben alapított szakmai szervezet, az Ipari Park Tanács tagja, amely az innovációs és technológiai miniszter tanácsadó, véleményező és döntés-előkészítő szakmai testülete, 27 éve támogatja az ipari park rendszer fejlesztését.

Szervezetünk profiljában az ágazati stratégiai tervezés mellett Ipari Park és Tudományos és Technológiai Park fejlesztési koncepciójának kidolgozása és megvalósítása szerepel, a területen egyedülálló szakmai kompetenciákkal és referenciákkal bírunk.

A magyarországi ipari parki rendszer továbbfejlesztésére országos és nemzetközi fókuszú programot dolgoztunk ki, amely több területre, ágazatra és részprojektre oszlik. Szervezetünk stratégiai partnere a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetsége (IASP), 2017-ban tagként képviseljük Magyarországot a nemzetközi szervezetben.
Aktív bilaterális kapcsolatot a szomszédos és a közép-keleti európai régió országaival,  a Gazdasági Vegyesbizottságokban 2014 óta látjuk el a szakterülethez kapcsolódó feladatokat.

Szervezetünk célkitűzése, hogy a magyar Ipari Park és a TTP rendszer ipari és technológiai központként olyan környezetet teremtsen, ahová összeszerelő üzemek helyett technológiaintenzív vállalatok települnek: K+F központok és erős magyar KKV beszállítói szektor jönnek létre.

Hosszú távú együttműködésekkel az integrált iparfejlesztés gazdaságilag csökkenti a betelepült vállalkozások kitettségét a külső tényezőkkel szemben.
A helyi gazdasági szereplőkkel együttműködve az önkormányzat a helyi adottságok építő együttműködések résztvevője, ahol a hozzáadott érték helyben marad.