Minősítési rendszerek

Az „Ipari Park” és a „Tudományos és Technológia” fejlesztési modell  magyarországi létrehozása (modell kialakítása, jogszabályi környezet, fejlesztési program, címpályázat elkészítése, parkok létrehozása, projektgenerálás) az IPE 27 éves szakmai munkájának eredménye.

Az IPE a parkok és a betelepült vállalkozások szakmai érdekközösségén alapul, célja az innovatív vállalatok megtelepedéséhez koordinált, a nemzetközi befektetői és technológiai közeg elvárásainak megfelelő platform biztosítása.

A tudásintenzív tevékenységek magasabb szintű humán képviselete és a magasabb szintű szervezettség miatt a gazdaság egyéb dimenzióihoz képest jelentős különbség, hogy a TTP rendszer szereplőit a kooperáció szándéka jellemzi.

A parkok vezetői üzleti és a megvalósítás során szerzett gyakorlati, az IPE szakértői pedig a stratégiai tervezésben és a rendszer nemzetköziesítésében szerzett szakmai tapasztalattal biztosítják a tudásbázist.

Az IPE kezdeményezésére 2017-ben jött létre Tudományos és Technológiai Parkok Szövetsége, aminek tagjai TTP címmel rendelkező szervezet vagy önkormányzat lehet.

A vonatkozó jogszabályok alapján:

az „Ipari Park”:

  • a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pontja szerinti szervezet;
  • ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;
  • az ipari park területén legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő,

a „Tudományos és Technológiai Park”:

  • az ipari park, mely elsődlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy ilyenként működik;
  • a tudományos és technológiai park céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;
  • a tudományos és technológiai park területén legalább 5 vállalkozás a tervezett park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 75 fő.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.