Szolgáltatások

  • Projektmenedzsment – tanúsított szakértőivel a szervezet biztosítja az ipari parki és tudományos és technológiai parki környezet elvárásainak megfelelő fejlesztések, K+F+I projektek és azokhoz illeszkedő innovatív infrastruktúra kialakítás komplex projektmenedzsmentjét
  • Value Engineering – a SAVE International funkcióanalitikai módszertana és standardjai alkalmazásával CVS és VMA minősítésű szakértőkkel biztosítjuk a  a költség oldali kontrollt, a pontosan tervezhető működést, a piacosíthatóságot, a versenyképesség megőrzéséhez szükséges változásmenedzsmentet.
  • Projektfejlesztés – előre meghatározott ütemterv szerint zöld vagy barnamezős beruházások stratégiai tervezésétől a tőke-allokáción és a szakterüleri fókusznak megfelelő hálózatépítésen keresztül a komplex kivitelezés megvalósításáig és üzemeltetésig támogatjuk partnereink elképzeléseit
  • Piackutatás és nemzetközi benchamaking – szervezetünk látja el Magyarország képviseletét a Tudományos és Technológiai Parkok Nemzetközi Szövetségében. Ennek megfelelően a magyar tudományos park rendszer létrehozása, annak teljes tervezése, fenntartása és hazai rendszer nemzetközi innovációs hálózatokba kapcsolása a szervezet fő feladatainak egyike.
  • Projektfinanszírozás – A magyar ipari- tudományos- és technológiai park rendszer mára több ezer milliárd Ft értékű KFI projektet, ugyanilyen nagyságrendű infrastruktúra-fejlesztési igényt tartalmaz, amihez a szervezet a nemzetközi konzorciális partnerségek, a kormányzati forrás-tervezés, a közvetlen EU-s források és az EIB lehetőségeit is magába piaci finanszírozási struktúrákat tervez, von be szükség és igény szerint.

Forduljon hozzánk bizalommal!