Nemzetközi együttműködések

Az IPE 10 éves munkájának eredményeképpen 2017 júliusától Magyarország – történetében először – tagja az IASP-nek, a tudományos parkok világszervezetének. Hazánkat az IPE képviseli a 400 tudományos parkot és 142.000 innovatív vállalatot tömörítő szervezetben, ami állandó tagja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának.

Az IASP-n és az IPE-n keresztül Magyarország így részt vehet az ENSZ szerveivel és szakosított intézményeivel (FAO, UNIDO, UNESCO) folytatott egyeztetésekben.
Az Európai Parlament felkérésére az IASP részt vesz a következő többéves költségvetési ciklus támogatási politikájának előkészítésében, feladata az innovációfinanszírozás 2020 utáni struktúrájának tervezése.

Az IASP hálózatában átlátható és elérhető az általuk képviselt 142.000 innovatív vállalat, amelyek folyamatos mozgásban vannak, keresik a világban a megvalósítási helyszíneiket.
Az új technológiai és gazdasági szegmensek megjelenésével új piacok nyílnak, alakulnak át és tűnnek el, a tájékozottság és a rugalmasság a versenyképesség alapja.
A magasan képzett munkaerő, a kutatási kapacitás és a modern piac a meghatározó a befektetői döntések során, amihez a science park modell garanciát jelent.

A Tudományos és Technológia Park rendszer parkjaiban a teljes ipari park rendszerhez viszonyítva a betelepült vállalkozások közel egyharmada (1.200) működik, melyek a munkavállalók 20%-át (40.000 fő) foglalkoztatják. Ezek a vállalkozások a haza ipari parkokban működő vállalkozások árbevételének 20%-át, közel 2750 Milliárd Ft-t árbevételt produkáltak 2016-ban. Ezen parkokban az eddigi beruházások összértéke meghaladja a 700 Mrd Ft-ot. Az elmúlt években a parkokban működő vállalatok árbevétele rohamos ütemben nőtt.
A tudományos és technológiai parkok és a parkokban elindított projektek fejlesztésére fordított források magán, állami, társfinanszírozású és közvetlen Európai Uniós források együttes alkalmazásával valósíthatók meg. Ezen a területen a téma programként való megerősítése és a forrásrendszer stabilizálása a közeljövő javasolt stratégiai feladata, amelyben a szakmai szervezet valamennyi tapasztalatával rendelkezésre áll.

A TTP rendszer keretében a park megteremti az ideális megvalósítási környezetet a közös vállalati projektek és a start-upok számára, mely az ipari szereplők számára jelentős vonzerőt jelent.
A vállalatok megrendelőként vagy konzorciumi partnerként fejlett környezetben tudják a saját fejlesztéseiket megvalósítani, alapkutatás, ipari kutatás vagy termékfejlesztés keretében.
Az egyetemi és a vállalati K+F tevékenység összehangolása során a TTP rendszerben több logika alapján képezhetők a projektek.