Az IPE és a TTP Szövetség fogadta Budapesten Üzbegisztán innovatív fejlesztésért felelős miniszterét

Az egyeztetés témái az innovációs és technológiai parkok rendszere Magyarországon, a magyar modell valorizációs és projektvalidációs keretrendszere, valamint a közös kutatási programok és startup inkubáció voltak.

Ibrokhim Abdurakhmonov miniszter úr ismertette Üzbegisztán innovációs ökoszisztémában elért eredményeit és a 4 éve felállított Ministry for Innovative Development szakpolitikai portfólióját.
A minisztérium számára kiemelten fontos a tudományos és kutatási eredmények piaci hasznosítása és az üzbég fiatal vállalkozók integrálása a tudományos és üzleti életbe.
Az új szakpolitikai és forráselosztási mechanizmusban kiemelt szerep jut az akadémiai szektor, az állam és a piaci közös együttműködésének, ami a konkrét projektek üzleti struktúraiban is visszaköszön.
Üzbegisztán stratégiai partnerként tekint Magyarországra, a két ország mérete, hasonló fejlesztéspolitikai rendszere és kiemelt iparágainak összekapcsolásával eredményes együttműködésekre számít.

Mórucz Norbert elnök kiemelte, hogy a magyar modell 10 éves fejlesztése során a sikeres modelleket a helyi adottságokhoz mérten adaptálta, ezáltal a magyar science parkok és a technológiai parkok modellje hatékonyan implementálható más országok fejlesztés rendszerébe.
Az elmúlt 10 év szakmai tapasztalatai egy objektív, nemzetközi tudományos és üzleti standardokat integráló validációs rendszer kiépítését teszik lehetővé.
A közösen tervezett keretrendszer és intézményi struktúra lehetővé veszi, hogy az kutatási fázisban levő ötlet vagy prototípus egy jól meghatározott protokoll mentén fejlődhessen, növelve a piacra lépés hatékonyságát.

A miniszteri delegáció a látogatás keretében egyeztetést folytatott dr. habil Sterbenz Tamással, a Testnevelési Egyetem rektorával.
A megbeszélésen a Rektor úr bemutatta a Testnevelési Egyetem tudományos kompetenciáit, a kutatási infrastruktúra-fejlesztési programját és az egyetem nemzetközi szintű oktatási tevékenységét.
A Testnevelési Egyetem „Tudományos és Innovációs Parkjában” kiemelt szerep jut a kutatási eredmények és a startupok piaci validációjának, valamint az oktatási portfólió nemzetköziesítésének.

A hagyományos értelemben vett egyetemi együttműködés mellett a Testnevelési Egyetem és annak Tudományos és Innovációs Parkja pilot programok helyszínéül szolgálhat a jövőben, aminek finanszírozási hátterét az felek kezdeményezére kormányközi megállapodás alapozhatja meg.

Friss hírek

További hírek